top of page

Goed voor mens, milieu én liefhebber

De Stichting 2CV4U is opgericht om werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt een leer-werkplek te bieden. En de startkwalificaties kunnen behalen die toegang geven tot de reguliere arbeidsmarkt.
 

Sinds 2011 begeleidt 2CV4U als leer-werkbedrijf jaarlijks tientallen mensen naar werk en scholing.
 

Het werk van de deelnemers draagt bij aan de omzet waardoor het bedrijf inmiddels een zelf
verdienend vermogen heeft ontwikkeld. De opbrengsten komen ten goede aan onze
stichtingsdoelstelling en creëren daarmee maatschappelijke waarde.

De werkzaamheden, de begeleiding en de kwalificerende opleiding die wij bij deze oriëntatieplaatsen geven, zijn gericht op de uitstroom van de deelnemer naar regulier werk.

website foto4.jpg

Soms staat niet de arbeid zelf die verricht wordt centraal, maar het (opnieuw) leren werken. Aspecten als omgaan met opdrachten, op tijd komen, werkritme en samenwerking met collega’s zijn allemaal zaken die in het begeleidingsplan kunnen worden opgenomen.

 

Een bijzondere groep mensen zijn de statushouders waar het oefenen met de Nederlandse taal vaak centraal staat.
 

Met de vestiging op het nieuwe Nyma-terrein zijn de technische activiteiten uitgebreid met een pakketdienst en een 2CV Verhuurbedrijf. Daarmee zijn de mogelijkheden om passende arbeid te bieden aanzienlijk vergroot.

bottom of page